Verslagen

Notulen Dorpsraad 14 maart 2017

Aanwezig:

 1. Opening en agenda
  1. Hoofdzakelijk voorbereiding openbare vergadering
  2. Julius wil graag op verzoek van Peter Bos het voetpad naar de Landmarkt bespreken; stadsdeel geeft aan dat er geen geld voor is.
 2. Mededeling en ingekomen stukken
  1. De email komt nog niet allemaal bij Job, daarvoor moet de computer van Paul anders ingesteld worden
  2. Veel verzoeken om whatsapp aanmelding
  3. Zondag 26 maart schoonmaak actie
  4. Gerard Takken heeft geïnformeerd naar de enquête
  5. Klacht van Bert en Willie over jongens van de voetbalclub; Julius pakt het op richting De Dijk.
  6. Nieuwe website is gemaakt door Job
 3. Agenda dorpsbijeenkomst
  1. Dijkversterking: Yvonne geeft een toelichting op deze ontwikkeling en de alternatieven die nu op tafel liggen. Oproep of iemand het onderwerp op wil pakken en wil aansluiten bij de groep van Durgerdam.
  2. Schellingwouderpark: kort door Julius over de brainstorm
  3. pauze
  4. Sluisbuurt; Pieter vertelt over de informatie bijeenkomsten, Marcel over de contacten die ons benaderd hebben. Beantwoorden van vragen.
  5. Enquête; eerst bedanken, gegevens over aantallen, digitaal en handmatig, verder ieder zijn eigen stukje. Alleen Meza is er niet bij. Haar viel vooral op dat de Oranje vereniging populair is, dat de ijsclub er niet bij zat, en weinig verenigingen buiten Landelijk Noord, grote bereidheid om actief te zijn. Vooral ook burenhulp en dergelijke en de buurt netjes te houden. Julius doet groen (bijna iedereen wil recreatief gebruik van het park ontmoedigen, net als toerisme en alles wat mensen naar het dorp zou kunnen trekken) en Marcel verkeer. Job ziet juist vooral dat er geen hulp nodig is.
  6. Rondvraag: Marcel bereid zich voor op vragen over de Landmarkt.
  7. Naborrelen in de Bosbar.
  8. Marcel vraagt nog budget na bij CDR.
  9. Mario uitnodigen?
 4. Wvttk
  1. Ook de voetbalclub heeft parkeerproblemen. Gebiedsmakelaar gaat nu onderzoeken of er buitendijks geparkeerd kan worden. Daar moeten we nog even tegenin gaan.
  2. Volgende vergadering; 9 mei bij Job

WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: