Landmarkt

 

4 sept 2018 – Inloopbijeenkomst voorontwerpbestemmingsplan Landmarkt:

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op Dinsdag 4 september 2018 van 19.00 uur to 21.00 uur in de Landmarkt.

16 augustus 2018 – Ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan
Gedurende een termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden hun inspraakreactie naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel noord.

Voorontwerp Plankaart Schellingwouderdijk 339-341

Bestemmingsplan Schellingwouderdijk 339-341 voorontwerp

Begin 2017 – Recente uitbreidingsplannen landmarkt :

Zoals tijdens een bewonersavond begin 2017 aangekondigd wil Landmarkt graag uitbreiden. Het plan is om op het terrein een drietal gebouwen te realiseren (zie impressies). Het eerste deel betreft een uitbreiding van de Landmarkt zelf. Landmarkt wil haar versafdelingen en restaurant verder uitbreiden om aan de toenemende vraag te voldoen. Het plan is om aan de achterzijde van de versmarkt 350 m2 aan te bouwen. Een gedeelte zal voor uitbreiding van het restaurant gebruikt worden. Een ander deel voor een nieuwe traiteursafdeling en meer ruimte voor groente & fruit. Het resterende stuk zal voor opslag & kantoren gebruikt worden.

In een latere fase wil Gerard van Arum (de projectontwikkelaar en eigenaar van dit perceel) op het achterste gedeelte van het terrein 2 bedrijfsruimtes van 396 respectievelijk 352 vierkante meter gaan realiseren waar kleinschalige food- producenten een plek kunnen krijgen, denk daarbij aan een worstenmaker of een koffiebrander. Passend bij het lokale en regionale eten wat bij de Landmarkt verkocht wordt. Hier is erg veel interesse voor. Ook is er ruimte voor een authentiek pannenkoekenrestaurant.

image002-1

Begin 2017 heeft Landmarkt al een drukbezochte informatieavond voor buurtbewoners georganiseerd. Over het algemeen werd er positief gereageerd op de plannen. Vervolgens hebben we aan al onze onderzoek verplichtingen (verkeersonderzoek, milieuonderzoek, et cetera) voldaan en hebben we de aanvraag officieel ingediend. Daarbij hebben we ervoor gekozen nu eerst de landmarkt uitbreiding aan te vragen om in een latere fase ook de bestemmingsplan wijziging voor de gehele uitbreiding in te dienen.

Omdat e.e.a. nu in een nog concretere fase komt willen Landmarkt en Gerard graag iedereen de kans geven de plannen te bestuderen. Ze hangen vanaf nu op het notitiebord in de Landmarkt. Voor toelichting kan iedereen vragen naar Thijs van Banning (thijsvanbanning@landmarkt.nl)

Oktober 2016 – verkeersonderzoek omgeving Landmarkt:

Verkeersonderzoek Landmarkt (5)

Site gebouwd met WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: