Dorps enquête

De Dorpsraad wil  graag iedere individuele bewoner van Schellingwoude vragen om de dorps enquête in te vullen. Dit duurt ongeveer 15 minuten:

Met medewerking van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord is dit in eerdere jaren gedaan in Holysloot, Zunderdorp en Ransdorp. Behoefte, wensen en klachten die uit de enquête naar boven kwamen werden omgezet in gezamenlijke acties met bewoners en verzoeken aan en beïnvloeding van het stadsdeel gemeente-instellingen. De herstructurering van het dorpsplein, de AED- & Reanimatiegroep Zunderdorp, oplossen van parkeerproblemen in Holysloot, zijn enkele voorbeelden die naar aanleiding van de dorpsenquetes en dorpsontwikkelingsplannen zijn gerealiseerd.

De dorpsraad probeert rond actualiteiten altijd zo snel via apps, mails, straatpraatjes en overleggen thuis te weten hoe de bewoners over een onderwerp denken. Dat zal zij blijven doen. Deze eenmalige uitgebreidere enquete is algemener en breder en kan dorpsraad voor meerdere jaren helpen te bepalen waar zij op in gaat zetten: Wat lijken de prioriteiten? Waar is het dorp unaniem over en kan de dorpsraad die mening verkondingen? Waar is het dorp verdeelder over ligt een meer bemiddelende rol voor de dorpsraad? Enzovoorts.

Hoe meer bewoners de vragen beantwoorden des te beter geïnformeerd de dorpsraad is, en des te sterker de cijfers bruikbaar zij richting standsdeel. In Ransdorp en Zunderdorp was de respons 90%. Daar gaan wij natuurlijk ook voor!

Het mag via onderstaande  link, via de schellingwouder whatsapp groep, of op papier via de brievenbus (graag inleveren bij Pieter Duvekot op nr 331).

https://nl.surveymonkey.com/r/3XKFCX8

Bij voorbaat dank en met hartelijke groet,

De Dorpsraad Schellingwoude – onderdeel van Centrale Dorpenraad Landelijk Noord

Reacties zijn gesloten.

Site gebouwd met WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: